Operatives Programm für Wirtschaftsentwicklung und Innovation

Az AQUACROM PRODUKT Gyártó és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság sikeresen pályázott termelési kihívásokhoz való alkalmazkodását segítő fejlesztések támogatására a 9028 Győr, Fehérvári út 75. című, 5214/27 helyrajzi számú telephelyén

Az „Technológiai megújulás az AQUACROM PRODUKT Kft.-nél” című, GINOP-1.2.8-20-2020-03582 azonosító számú projekt a Széchenyi 2020 program keretében a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program keretén belül a „A mikro-, kis- és középvállalkozások modern üzleti és

termelési kihívásokhoz való alkalmazkodását segítő fejlesztések támogatása”című pályázati kiírás keretében valósul meg. A projekt az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból 28,41 millió forint értékű visszatérítendő, 70 % intenzitású támogatásban részesült.

A megvalósítás során egy megmunkálóközpont beszerzése és napelemes rendszer telepítése valósul meg. A projekt tervezett fizikai befejezésének ideje 2021.12.31.