Nyereményjáték Szabályzat

1. A Szervező adatai
A nyereményjáték szervezője az AQUACROM PRODUKT Gyártó és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság. (székhely: 9028 Győr, Fehérvári u. 75., adószám: 23147403-2-08) a továbbiakban „Szervező”.

2. A nyeremények
A nyereményeket a Szervező biztosítja, valamint vállalja a nyeremény után fizetendő adókat és a felmerülő bejelentési kötelezettségeket, terheket. A nyertesnek adófizetési kötelezettsége nem merül fel.

3. A játék rövid leírása és a részvétel feltételei
Játék időtartama: 2024.06.20. – 2024.08.31.
Nyeremények:
Fődíj: Aiper Seagull Pro akkus medence porszívó
2. díj: Voltera 105 akkus kézi medence porszívó
3. díj: Telsa 80 akkus kézi medence porszívó

Sorsolás: A sorsolás 2024.09.05-én történik online sorsoló programmal. A nyeremények átadása GLS futárszolgálat segítségével történik.

Részvétel feltételei: A játékban minden, 2024.06.20. és 2024.08.31. között medencefedést megrendelő ügyfél automatikusan részt vesz. A nyerteseket e-mailben értesítjük.

Kizárások: A játékban nem vehetnek részt a Szervezők, és a Szervező játékban részt vevő megbízottjai, ügynökségei, azok munkavállalói és hozzátartozói; továbbá egyéb, a lebonyolításban közvetlenül közreműködő cégek tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói.

4. Adatkezelés és adatvédelem
A játékban részt vevő személyek (továbbiakban: Játékosok) hozzájárulnak személyes adataik Szervező általi kezeléséhez, a jelen szabályzatban meghatározottak szerint. Az adatkezelés célja a nyereményjáték lebonyolítása, nyertesek értesítése, nyeremények átadása, adózási kötelezettségek teljesítése.

Adatkezelési célok:
– Játékosok azonosítása
– Nyeremények átadása
– Játékosok értesítése

Adózási és bejelentési kötelezettségek teljesítése
Adatkezelési időtartam: Az adatokat a játék végét követően 90 napig tároljuk, kivéve ha jogszabály másként rendelkezik.
A Szervező nem adja át az adatokat harmadik félnek, kivéve ha a jogszabály ezt előírja, vagy a nyeremények átadásához szükséges (pl. futárszolgálat).

Adatkezelő elérhetősége: info@aquacrom.hu

A jelen nyereményjáték a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény szerint nem bejelentés-köteles ajándéksorsolás és nem minősül szerencsejátéknak.

A nyereményjátékot a Facebook vagy Instagram semmilyen formában nem támogatja.